Επικοινωνία / Send Us an Email

Εταιρία / Phone Us

  • Τηλέφωνο Γραφείου:22830 - 25678
  • Τηλέφωνο Fax:22830 - 29071

Επικοινωνία με προσωπικό / E-Mail

Ωράριο Λειτουργίας Γραφείου / Office Hours

  • Monday: 9:00 AM-2:30 PM
  • Tuesday: 9:00 AM-2:30 PM / 18:00 PM-21:00 PM
  • Wednesday: 9:00 AM-2:30 PM
  • Thursday: 9:00 AM-2:30 PM / 18:00 PM-21:00 PM
  • Friday: 9:00 AM-2:30 PM / 18:00 PM-21:00 PM
  • Saturday: 9:00 AM-2:30 PM
  • Sunday: Κλειστά / Closed