Κλάδος Δημοσίου

Η Uni Systems, με σημαντική εξειδίκευση στον  τομέα της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), κατανοεί πλήρως τις ανάγκες της εν λόγω αγοράς και προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτές με συνέπεια, έχει αναπτύξει την τεχνολογική πλατφόρμα Q-PRIME. Στην πλατφόρμα έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές που καλύπτουν τις απαιτήσεις του...