Υπηρεσίες Συστημάτων Μεγάλων Επιχειρήσεων

 • Σχεδίαση και υλοποίηση Τοπικού Δικτύου (Ενσύρματο και Ασύρματο LAN).
 • Σχεδίαση και εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης κτιρίου.
 • Εγκατάσταση τροφοδοτικού αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS).
 • Σχεδίαση, προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού (Servers, PC’s, Εκτυπωτές, Συσκευές Δικτύου, κλπ).
 • Σχεδίαση και υλοποίηση Δικτύωσης απομακρυσμένων σημείων (WAN).
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων Διακομιστών (Server Operating Systems) βασισμένα σε Microsoft Windows ή Unix/Linux.
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων επιτραπέζιων και φορητών υπολογιστών.
 • Εύρεση και καταχώρηση ονομάτων τομέα Διαδικτύου (Internet Domain names).
 • Δημιουργία και παραμετροποίηση λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 • Κατασκευή Ιστοτόπων (Websites).
 • Μελέτες ασφάλειας δικτύων, υπολογιστών και δεδομένων.

Service Συστημάτων Πληροφορικής

Τεχνική Υποστήριξη


 • Τεχνική Υποστήριξη

– Εγκαταστάσεις H/Y & Περιφερειακών
– Σύνδεση περιφερειακών συσκευών
– Έλεγχος και επισκευή υπολογιστή
– Αναβάθμιση υλικών


 • Υποστήριξη Λογισμικού

– Εγκατάσταση νέων ενημερωτικών προγραμμάτων οδήγησης συσκευών
– Εγκαταστάσεις λειτουργικού συστήματος & προγραμμάτων
– Έλεγχος και επισκευή υπολογιστή
– Διάγνωση και αντιμετώπιση ιών
– Λήψη αντιγράφων ασφαλείας
– Αναβάθμιση προγραμμάτων


 • Remote Υποστήριξη (over Internet)
 • Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη
 • Εγγύηση καλής λειτουργίας
 • Μεταφορά από και προς το χώρο σας