Pylon CRM

Το PYLON CRM είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατολογίου. Ενδυναμώστε τη σχέση σας με τους πελάτες σας και εξοπλίστε το τμήμα πωλήσεών σας με ένα πανίσχυρο εργαλείο.
Προσαρμόζεται στις ανάγκες σας και σας παρέχει ολοκληρωμένη και έξυπνη πληροφόρηση που θα αναβαθμίσει το προφίλ της επιχείρησής σας.
Αποκτήστε την οργάνωση και την ετοιμότητα που μέχρι σήμερα μόνο μεγάλες εταιρείες με πολυάριθμο προσωπικό μπορούσαν να επιδείξουν με το CRM Software της Epsilon Net

ΜΕΤΡΗΣΙΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η εφαρμογή PYLON CRM διαχειρίζεται συνολικά όλες εκείνες τις ενέργειες που συνοδεύουν την εμπορική της δραστηριότητα, δημιουργώντας μια «μετρήσιμη εταιρική μνήμη». Προσφέρονται ολοκληρωμένα και ευέλικτα στατιστικά στοιχεία τα οποία δίνουν τη δυνατότητα «Επιχειρηματικής Ευφυϊας» για έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων ή εντοπισμό πιθανών νέων ευκαιριών.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Παρακολουθήστε συνολικά τον κύκλο πώλησης από την αρχική επαφή μέχρι την τελική προσφορά και τιμολόγηση. Δημιουργήστε μια προσωπική σχέση με τον πελάτη μέσω των Επικοινωνιών After Sales, των Ραντεβού πριν και μετά την πώληση, των Δελτίων Επίσκεψης, καθώς και άλλων προσωπικών ενεργειών όπως ευχετήριες κάρτες ή αλληλεπίδραση στα Social Media.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Μέσω του εύκολου και ευέλικτου περιβάλλοντος χρήσης και τη δυνατότητα αυτοματοποίησης των εσωτερικών εταιρικών διεργασιών, διευκολύνεται η καθημερινότητα και αυξάνεται η παραγωγικότητα των εταιρικών πόρων που συμμετέχουν στην αλληλεπίδραση με τους υφιστάμενους / δυνητικούς πελάτες, διασφαλίζοντας παράλληλα τους εταιρικούς κανόνες μέσω της διαδικασίας εγκρίσεων. Δυνατότητες όπως το εύκολο ξεκαθάρισμα Λιστών Ευκαιριών Πώλησης δεν επιβαρύνουν την υπάρχουσα βάση, αλλά ενσωματώνονται στο υφιστάμενο / δυνητικό πελατολόγιο χρησιμοποιώντας ευέλικτους τρόπους για την ανάθεσή τους μέσω των αυτόματων ροών εγκρίσεων.

ΣΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΝΤΟΥ

Μία μοναδική εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης. Με το Roaming UI (User Interface) κάνετε απλά login από οποιοδήποτε σταθμό εργασίας και βρίσκεστε άμεσα στο προσωπικό περιβάλλον εργασίας σας με όλες τις επιλογές-παραμετροποιήσεις σας, το δικό σας dashboard με τους οικονομικούς δείκτες και τις πληροφορίες που παρακολουθείτε, το προσωπικό σας menu και πολλά ακόμα!

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ

Εκτυπωτικά που μπορούν να εμφανιστούν είτε σε έντυπη μορφή είτε ως browse οθόνες. Χρησιμοποιήστε τις B.I. δυνατότητες της Πλατφόρμας και ενημερωθείτε δυναμικά με Pivot Tables. Εμπλουτίστε το προσωπικό σας dashboard με επιλεγμένα KPIs (Key Performance Indicators). Δημιουργήστε τις δικές σας εκτυπώσεις με εύκολο και γρήγορο τρόπο με την γεννήτρια εκτυπώσεων Easy Report Generator. Όλα τα εκτυπωτικά μπορούν να εξαχθούν σε όλους τους βασικούς τύπους αρχείων του MS Office όπως και να επισυναφθούν αυτόματα σε email.

ΕΞΥΠΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η καταχώρηση όλων των ενεργειών έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ελαχιστοποιεί τον χρόνο καταχώρησης. Πληροφορηθείτε άμεσα για τις εργασίες της ημέρας που πρέπει να ολοκληρωθούν από εσάς ή το τμήμα σας. Οργανώστε έξυπνα το πρόγραμμά σας, προγραμματίζοντας τις ενέργειες συνολικά, και διαχειριστείτε τις αναθέσεις των πόρων παίρνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Είναι η τηλεφωνική επικοινωνία ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς σας; Αξιοποιήστε τις δυνατότητες σύνδεσης της εφαρμογής με τηλεφωνικό κέντρο, καθώς και της εξειδικευμένης οθόνης εργασίας telemarketing για λιγότερη ώρα στη διαδικασία, και περισσότερη ώρα στην επικοινωνία και την επιτυχημένη πελατειακή σχέση.

Παρουσίαση Pylon CRM

Pylon Services

Γενικά για το Pylon Services

Το PYLON Services είναι μία εμπορική εφαρμογή της Epsilon Net με εξειδίκευση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Παρέχει παρακολούθηση κυκλώματος πελατών, πωλήσεων και παραγγελιοληψίας.
Καλύπτει επίσης βασικό επίπεδο λειτουργιών CRM με:
Διαχείριση στοιχείων επαφής
Εορτολόγιο
Συσχετισμούς μεταξύ επαφών

Pylon Commercial

Γενικά για το Pylon Commercial

Το PYLON Commercial είναι μία εφαρμογή μηχανογράφησης νέας γενιάς που εξυπηρετεί τις διαχρονικές ανάγκες των εμπορικών συστημάτων, αλλά και που μέσα από την πολυετή εμπειρία και μελέτη θέτει νέα standard στο τρόπο που αυτά θα λειτουργούν στο μέλλον.
Προσαρμόζεται πάντα στις τρέχουσες ανάγκες και το μέγεθος της επιχείρησης.
Διαχειρίζεται σε ενιαίο περιβάλλον όλα τα κυκλώματα και υποσυστήματα που αφορούν μία σύγχρονη και αναπτυσσόμενη επιχείρηση:

1.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΙΔΩΝ

Πολλαπλές μονάδες μέτρησης με πλήρως καθοριζόμενες σχέσεις μεταξύ τους.
Πολλαπλά χαρακτηριστικά (attributes) ανά οικογένεια είδους για γρήγορη συγκέντρωση – ανεύρεση.
Κατηγοριοποίηση είτε με απλή είτε με δενδροειδή μορφή.
Σχέσεις μεταξύ ειδών για ανεύρεση ανταλλακτικών, αξεσουάρ αλλά και είδους αντικατάστασης.
Οικογένειες ειδών και Πρότυπα είδη για γρήγορη καταχώρηση αλλά και αποφυγή λαθών.
Δυνατότητα Κοστολόγησης ανά Υποκατάστημα / Αποθηκευτικό Χώρο. Δυνατότητα τροποποίησης μεθόδου κοστολόγησης ανά είδος.

2.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΩΝ

Διεταιρική οντότητα Συναλλασσόμενου που συνενώνει τους ρόλους που λαμβάνει στην εφαρμογή (Πελάτης – Προμηθευτής – Χρεώστης – Πιστωτής)
Κατηγοριοποίηση είτε με απλή είτε με δενδροειδή μορφή
Γρήγορη πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία του συναλλασσόμενου, όπως και σε συγκριτικά στοιχεία, με γραφικές παρατάσεις
Λειτουργικότητα Geodata για γρήγορη και σωστή καταχώρηση των γεωγραφικών στοιχείων του συναλλασσόμενου

3.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Χρηματοοικονομική Διαχείριση Έργων
Οριζόμενοι Αθροιστές από τον χρήστη για συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων
Παρακολούθηση μερικής εξόφλησης αξιογράφων
Καταγραφή οικονομικών δραστηριοτήτων (Financial Reporting)

4.ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΓΟΡΩΝ – ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Απλοί και συσχετιζόμενοι τιμοκατάλογοι
Πλήθος από απλές και συνδυαστικές εκπτώσεις με matrix πίνακα για την εύκολη εφαρμογής τους
Ελαχιστοποίηση του χρόνου καταχώρησης λιανικών πωλήσεων με Εξειδικευμένη Οθόνη
Ολοκληρωμένο κύκλωμα πρόσθετων χρεώσεων παραστατικών για υπολογισμό Επιβαρύνσεων, Κρατήσεων και Φόρων
Δρομολόγηση εκτύπωσης παραστατικού σε πολλαπλούς εκτυπωτές και διαφορετικές μορφές (Έντυπη, e-Mail,PDF)

5.ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Κάλυψη απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων
Τήρηση Αναλυτικής Λογιστικής
Σχεδιασμός επιλεκτικής διεταιρικότητας SIC (Selective Inter-Company) με την οποία επιτυγχάνεται απόλυτη ισορροπία και ευελιξία των δεδομένων σας
Νέα γενιά σχεδιασμού Λογιστικού Σχεδίου με πλούσιες δυνατότητες και ευέλικτο τρόπο ανάπτυξης και συντήρησης λογαριασμών
Ενσωματωμένα πρότυπα και έτοιμη παραμετροποίηση με την επιμέλεια της Επιστημονικής Ομάδας της Epsilon Net
Ανεξάντλητες δυνατότητες λογιστικής πληροφόρησης μέσω πολλαπλών ημερολογίων
Ενσωματωμένα φορολογικά έντυπα με άμεση και αυτόματη ενημέρωση

Παρουσίαση Pylon Commercial

Business Unit, Plus, Value

Σύγχρονη εφαρμογή Εμπορικής Διαχείρισης με δυνατότητες που θα καλύψουν ολοκληρωμένα την ανάγκη μηχανογράφησης κάθε επιχείρησης. Εύκολη χρήση προτύπων για γρήγορη λειτουργία “out-of-the-box” αλλά και εις βάθος παραμετροποιήσιμη για απαιτητικούς χρήστες. Με ενσωματωμένη την πιο πλήρη και αναγνωρισμένη Λογιστική της αγοράς της Epsilon Net.

business_unitBusiness Unit

Μικρό & Μεσαίο μέγεθος επιχείρησης που συνεργάζεται με εξωτερικό Λογιστή
Κάλυψη αναγκών διαχείρησης Ειδών & Πωλήσεων.

Φυλάδιο προϊόντος :


business_plus

Business Plus

Μεσαίο μέγεθος επιχείρησης –
Ολοκληρωμένη διαχείρηση Ειδών, αυξημένες ανάγκες διαχειριστικής πληροφόρησης για στόχευση επιχειρηματικών κινήσεων.

Φυλάδιο προϊόντος :


business_value

Business Value

Επιχείρηση πλήρως οργανωμένη με εσωτερικό τμήμα οικονομικών υπηρεσιών και λογιστήριο
Ολοκληρωμένη διαχείρηση πληροφόρησης και στρατηγικής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ.

περισσότερα…

SingularLogic Control, Eurofasma

Η SingularLogic, έχοντας βαθιά γνώση της ελληνικής πραγματικότητας στο χώρο των επιχειρήσεων, σχεδίασε και ανέπτυξε ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο Εμπορικών & Οικονομικών εφαρμογών, που καλύπτουν πλήρως τις εξειδικευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων & μεσαίων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως δραστηριότητας.
Το χαρτοφυλάκιο Εμπορικών & Οικονομικών συστημάτων της SingularLogic αποτελείται από τις εξής εφαρμογές :

 

silo_control

Singular Control

Η οικογένεια εμπορολογιστικών εφαρμογών, οι οποίες μετατρέπουν τις συναλλαγές σε πηγές πληροφόρησης και δίνουν άμεσα την εικόνα της μικρομεσαίας επιχείρησης στην οποία απευθύνεται.

περισσότερα…


eurofasma_next

Eurofasma Next

H πρωτοποριακή οικογένεια εφαρμογών εμπορικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για μεσαίες επιχειρήσεις, ανεξα- ρτήτως κλάδου δραστηριότητας, διάδοχος της δημοφιλούς εμπο- ρικής εφαρμογής Eurofasma.

περισσότερα…