PYLON ACCOUNTING

Λογιστική εφαρμογή νέας γενιάς που εισάγει καινοτόμες λειτουργίες και ιδέες μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον σχεδιασμένο σε τεχνολογία αιχμής.
Με όλη την απαραίτητη προπαραμετροποίηση αλλά και εύκολες ενημερώσεις για πραγματική εξοικονόμηση χρόνου.
Πλήρως εναρμονισμένη με τα Ε.Λ.Π., καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών τήρησης και παρακολούθησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων, όπως και Αναλυτικής Λογιστικής.
Διαχειρίζεται σε ενιαίο περιβάλλον όλα τα υποσυστήματα που αφορούν την Οικονομική Διεύθυνση μίας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης επιχείρησης: Λογιστική, Πάγια, Έντυπα & Οικονομικές Καταστάσεις, Προϋπολογισμοί, Kέντρα Κόστους/Κέρδους, CRM.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2.0: Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Απόλυτα ελεύθερη μορφοποίηση, adaptive διεταιρικότητα (δυνατότητα χρήσης διεταιρικού Λ/Σ και ταυτόχρονης προσαρμογής σε επίπεδο εταιρείας), versioning λογαριασμών (οι παράμετροι κάθε λογαριασμού καθορίζονται από την ημερομηνία που κινείται και για μία αλλαγή, π.χ. στο % ΦΠΑ, δε χρειάζεται να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό ούτε να επηρεαστούν τα παλιά σας δεδομένα), πληθώρα επιλογής διαχωριστικών, αλφαριθμητικές «έξυπνες» μάσκες λογαριασμών, virtual Λογιστικά Σχέδια και πολλές άλλες μοναδικές ευκολίες που θα σας δώσουν τις λύσεις που πάντα ψάχνατε.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ;

Τώρα έχετε στην διάθεση σας Κοστολογικά Δεδομένα χωρίς να οδηγήσετε το λογιστήριο σας στο «κυκεώνα» ενός Κυκλώματος Αναλυτικής Λογιστικής. Η λύση ονομάζεται «Κέντρα Κόστους – Κέρδους». Αυτόματη Κατανομή Κινήσεων Λογιστικής με την χρήση Δυναμικών Μοντέλων Μερισμού σε πολλαπλές Διαστάσεις (Υποκατάστημα, Τομέα Δραστηριότητας, κ.τ.λ). Απευθείας Καταχώρηση Κινήσεων και δυνατότητα Αναμερισμών με την ευκολία και
την ταχύτητα εξαγωγής του Αποτελέσματος ανά Κέντρο και με δυνατότητα εφαρμογής custom Σεναρίων!

EΛΠ – READY

Η επιστημονική ομάδα της Epsilon Net έχει ενσωματώσει όλες τις αλλαγές που αφορούν τα ΕΛΠ και σας τις προσφέρει με τον πιο ευέλικτο και απλουστευμένο τρόπο. Καταρτίστε Οικονομικές Καταστάσεις προσαρμόζοντας
τις στις δικές σας ιδιαίτερες ανάγκες, παρακολουθήστε τις φορολογικές και λογιστικές αποσβέσεις των παγίων σας, διαχειριστείτε τις λογιστικές διαφορές μαζικά σε επίπεδο λογαριασμών είτε σε επίπεδο μεμονωμένων
καταχωρήσεων ή πάρτε Report και αναλυτικές εκτυπώσεις που μπορούν με ένα κλικ να σας μεταφέρουν μέχρι και το λογιστικό άρθρο.

ADVANCED ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Με ένα κλικ δείτε τα οικονομικά στοιχεία ενός συναλλασσόμενου, πάρτε την τρέχουσα Οικονομική Εικόνα, καταρτίστε Προϋπολογισμούς και συγκρίνετε τα Απολογισθέντα Μεγέθη, αξιολογείστε τις επιδόσεις της επιχείρησης με τους Αριθμοδείκτες και αναβαθμίστε εύκολα και γρήγορα το χρηματοοικονομικό reporting της επιχείρησής σας. Εξάγετε το Report σε οποιαδήποτε μορφή επιθυμείτε και μοιραστείτε το με αυτούς που θέλετε για το επόμενό
σας meeting.

ΑΡΘΡΑ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ
• Ταχύτητα στην καταχώρηση με ελεύθερη προσαρμογή της σχεδίασης της φόρμας και τις συντομεύσεις του πληκτρολογίου, ανά χρήστη
• Δυνατότητες αυτόματου Υπολογισμού Αξίας Λογαριασμών Φ.Π.Α., Αποφορολόγησης, Ισοσκέλισης και αυτόματης δημιουργίας Εξοφλητικών Κινήσεων
• Πρότυπα άρθρα και «έξυπνες» λειτουργίες όπως π.χ. ενημέρωση πεδίου τύπου παραστατικού από τελευταία ενημέρωση συναλλασσομένου
• Δυνατότητα παράλληλης ενημέρωσης ξένων νομισμάτων
• Δυνατότητα παράλληλης ενημέρωσης Δευτερευόντων Λογιστικών Συστημάτων
• Άμεση πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία συναλλασσόμενου, στοιχεία CRM, καρτέλα λογαριασμού
• Δημιουργία προσαρμοσμένων «Σεναρίων» για την αυτόματη άντληση δεδομένων και δημιουργία άρθρων περιοδικών εργασιών π.χ Κλείσιμο Ισολογισμού, Τακτοποίηση Φ.Π.Α. προς Απόδοση κ.α

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
• Σύνδεση με οποιαδήποτε εμπορική εφαρμογή της αγοράς και ενημέρωση κινήσεων, συναλλασσόμενων και λογαριασμών μέσω του μοναδικού εργαλείου «Import Designer»
• Ταχύτατη εισαγωγή δεδομένων μέσω του εργαλείου «FastImport»
• Ενσωμάτωση και ενοποίηση δεδομένων Λογιστικής από όλες τις εφαρμογές της σειράς PΥLON
• Ενημέρωση από τις εφαρμογές Extra, Hyper, Business και PYLON Μισθοδοσία

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
• Πληθώρα φίλτρων και παραμετροποιήσεων σε επίσημες και πληροφοριακές εκτυπώσεις
• Υπολογισμός και εμφάνιση εκτυπώσεων σε πολλαπλά νομίσματα και γλώσσες
• Προφίλ εκτυπώσεων για άμεση εκτέλεση προ-παραμετροποιημένων εκτυπωτικών με ένα κλικ
• Εκτύπωση σε χαρτί, εξαγωγή σε όλες τις γνωστές μορφές αρχείων (.pdf, .xls, .doc κλπ) και εμφάνιση σε WYSIWYG ή πλέγμα (grid)
• Data zoom-in μέχρι και επίπεδο άρθρου / εγγραφής
• Ελεύθερος σχεδιασμός custom εκτυπώσεων μέσω συστήματος E.R.G. (Easy Report Generator)

ΠΑΓΙΑ
• Πολλαπλά συστήματα παγίων (Φορολογικό, Λογιστικό, ΔΛΠ κλπ)
• Πολλαπλοί συντελεστές απόσβεσης ανά πάγιο με χρήση ημερομηνιακών διαστημάτων
• Δυνατότητα ενιαίας ενημέρωσης κίνησης παγίου ή για κάθε σύστημα παγίου χωριστά
• Υποστήριξη περιόδων αδράνειας παγίου, επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων κλπ
• Παρακολούθηση σχετιζόμενων παγίων
• Υπολογισμός αποσβέσεων με ελεύθερη επιλογή περιοδικότητας
• Αυτόματη δημιουργία λογιστικών άρθρων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
• Δημιουργία πολλαπλών Προτύπων για όλα τα είδη Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Ταμειακές Ροές, Μεταβολή Καθαρής Θέσης)
• Δυναμική διαμόρφωση Ενοτήτων, Κονδυλίων και Στηλών ανά Πρότυπο με δυνατότητες επεξεργασίας κειμένου
• Ορισμός πλήθους Περιόδων Οικονομικής Κατάστασης
• Αυτόματη ανάκτηση και συμπλήρωση Κατάστασης με Ανάκτηση από Δεδομένα Λογιστικής και Αποθηκευμένη Κατάσταση
• Δυνατότητα υπολογισμού και εκτύπωσης σε πολλαπλά νομίσματα και γλώσσες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
• Ενημέρωση Αναλυτικής Λογιστικής με Φύλλα Μερισμού Γενικής Λογιστικής
• Φύλλα Μερισμού Αναλυτικής Λογιστικής (δυνατότητα αναμερισμού άρθρων Αναλυτικής Λογιστικής)
• Ενημέρωση Αναλυτικής σε πραγματικό χρόνο (live) ή σε δεύτερο χρόνο (batch)
• Ειδική φόρμα Μαζικής Καταχώρησης Φύλλων Μερισμού που μπορεί να λειτουργήσει τόσο σε επίπεδο κινήσεων Λογαριασμού όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων άρθρων
• Εκτύπωση Κατάστασης Μερισμών για εύκολο έλεγχο και επισκόπηση

ΕΝΤΥΠΑ
• Αυτόματη ενημέρωση όλων των φορολογικών εντύπων από Λογιστικές καταχωρήσεις
• Ηλεκτρονική υποβολή με ένα κλικ όλων των εντύπων με υποστήριξη όλων των μεθόδων υποβολής (υπόχρεος, λογιστής, εκπρόσωπος κλπ)
• Καταχώρηση πληροφοριακών δεδομένων ανά έντυπο
• Πλήρης κάλυψη Μ.Υ.Φ.
• Έντυπα Φ.Π.Α (Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α, Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Φ4 & Φ5, Intrastat
• Έντυπα Εισοδήματος (Ε3, Έντυπο Ν)
• Έντυπα Απόδοσης Παρακρατούμενων & Δημοτικών Φόρων

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
• Ημερολόγιο φορολογικών και εργατικών υποχρεώσεων online ενημερωμένο μέσω του e-forologia.gr
• Παρακολούθηση εταιρικών εργασιών και προθεσμιών υποχρεώσεων 
• Ανάθεση εργασιών
• Καταχώρηση ραντεβού, επικοινωνιών, σημειώσεων κλπ